کانن گری درخشنده و روان است

در این مرحله از انقلاب زیبایی مردان، دیگر برای یک ستاره قابل توجه نیست که در یک شوی مد آرایش کمی داشته باشد. چی است قابل توجه این است که این قیافه گربه در گری چقدر بیمار به نظر می رسد.

بزها خیلی بهتر از این نمی شوند.منبع

کانن گری

ایان دیور

والری مکون/گتی ایماژ

ایتان هاوک

معمولاً با موهای بلوند رنگ شده سعی می کنید از ریشه های تیره و آن رنگ طلایی برنجی خودداری کنید. اما ایان دیور به وضوح با قوانین متفاوتی نسبت به بقیه بازی می کند!

این هست نظافت خدایان، توری از بهترین و وحشی ترین مو و زیبایی افراد مشهور در این هفته.


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: