موپ تاپ Timothée Chalamet برای نورهای روشن آماده است

آرنولد جروکی/گتی ایماژ

تیموتی شالامه

ریش خاکستری عالی.

این هست نظافت خدایان، توری از بهترین و وحشی ترین مو و زیبایی افراد مشهور در این هفته.

همه می خواهند به آن فرها نگاه کنند!

اگر روشی که موهایتان را جدا می کنید در حال کهنه شدن است، این یکی ارزش کپی کردن را دارد! (ما نمی توانیم در مورد خط فک به شما کمک کنیم.)منبع

ادوارد برتلو / گتی ایماژ

RoWoon

خوزه پرز/بائر گریفین

برد پیت و جورج کلونی