سرآستین فرانسوی چیست و در چه شرایطی میتوان از آن استفاده کرد؟

در پاسخ به این سوال که پیراهنهای دارای سرآستین فرانسوی را چه زمانی میتوانیم استفاده کنیم باید بگوییم که به جز چند مورد در همه جا میتوانید آنها را به کار بگیرید. تفاوت این دو دسته به جزئیاتی مانند انتخاب سرآستین لولهای یا فرانسوی در پیراهنهای رسمی باز میگردد. این سرآستین مشابهت بسیاری با دکمه سرآستین سنتی دارد و تنها تفاوت آنها در این است که دکمههای سردست قابل جدا شدن هستند. اما چه چیزی تفاوت بین این دو گروه را نشان میدهد و چگونه میتوانیم مطمئن شویم که ظاهر مرتبی داریم؟ از آنجایی که استایل سرآستین فرانسوی به گونهای است که قسمتهای داخلی روی هم قرار میگیرند استایل آن کمی به سرآستین لولهای مشابهت دارد. لبههای صاف رایجترین مدل برای سرآستینهای فرانسوی هستند اما همچنین لبههای گرد و زاویهدار هم وجود دارند. با وجود اینکه در هر شرایطی میتوان از آنها استفاده کرد اما برخی افراد دربارهی موقعیت و نحوهی پوشیدن مدلهای رسمی این پیراهنها مردد هستند.

سپس همهی سرآستین را دور مچ خود جمع کرده و دکمه سردست را داخل دو لایهی باقیماندهی پارچه فشار دهید. برای بستن این سرآستین کافی است همهی جادکمهایها را در یک راستا قرار داده سپس آنها را با استفاده از دکمه سردست ببندید. گام اول: سرآستین را رو به عقب تا کرده تا سرآستین دو لایه به گونهای که سوراخهای دکمه سردست روی هم قرار بگیرند. روشهای جایگزین دیگری هم برای تا کردن و بستن سرآستین وجود دارند و حتی میتوانید در صورت تمایل بدون دکمه سردست از آنها استفاده کنید. اگرچه برخی سازندگان سوراخهای بیشتری را روی قسمت داخلی سرآستین ایجاد میکنند که در مجموع شش سوراخ وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر اغلب سرآستینهای فرانسوی در مجموع چهار سوراخ دارند. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که نمایش قسمت کوچکی از سرآستین از انتهای لباسی که پوشیدهاید مانند کت کت و شلوار، کت تک، کت اسپرت یا حتی سویشرت ایدهی بدی نیست.

اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری tshirtbaz بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

دکمه سردست اغلب با استایل رسمی و به همراه کتوشلوار یا پیراهن رسمی شناخته میشود اما این بدان معنا نیست که فقط با استایلهای نیمه رسمی تا رسمی پوشیده میشود. به عنوان یک قانون کلی باید پیراهنهای دارای سرآستین فرانسوی را هر زمان که بخواهید استایل مرتبی داشته باشید استفاده کنید. انواع مختلفی از دکمه سردستها وجود دارند که میتوانید به تناسب موقعیت با پیراهنهای دارای سرآستین فرانسوی از آنها استفاده کنید. باید به دنبال توازن بین استایل شخصی خود و میزان رسمی بودن محیط و موقعیت باشید. از آنجایی که دکمه سردستها را برای موقعیتهای مختلف استفاده میکنید بهتر است مجموعهای از انواع مختلف آنها را داشته باشید تا همیشه بتوانید مورد مناسب را با توجه به موقعیت و شرایط انتخاب کنید. محکم بودن این مدل به حفظ شکل هنگام تا کردن آن به سمت عقب و تنظیم جادکمهایها کمک میکند. بر خلاف سرآستین لولهای که در یک سمت آن جادکمهای وجود دارد، هر دو سمت این مدل سرآستین شامل جادکمه است.

ارزشش را دارد که برای بررسی گزینههایی که بازتابکنندهی شخصیتتان و متناسب با موقعیت هستند وقت بگذارید. به دلیل تا شدن و دو لایه شدن سرآستین، باید چهار سوراخ دکمه وجود داشته باشند که روی مجله خبری tshirtbaz هم قرار گرفتهاند. وجود دارند. انواع دیگری از دکمه سردستهای پارچهای هم وجود دارند که ابریشمی نامیده میشوند و برای موقعیتهای غیررسمیتر مناسب هستند. ترکیب پیراهن دکمهداری که سرآستین فرانسوی دارد با کراوات میتواند استایل شیک و بسیار کاربردیای را برای استفاده در موقعیتهای مختلف ایجاد کند. دیدگاه سنتی نسبت به این موضوع این است که دکمه سردستهای فرانسوی فقط باید در موقعیتهای رسمی مانند پوشیدن کتوشلوار استفاده شوند. اغلب آقایان هنگام پوشیدن کت و شلوار شیک، قدرتمند و با اعتماد به نفس به نظر میرسند اما برخی دیگر با کت و شلوار ظاهری نامرتب و شلخته دارند. سرآستینهای فرانسوی مانند سایر مدلهای سرآستین انواع مختلفی دارند. برای داشتن ظاهر سنتی سرآستین را روی خودش به سمت عقب تا کرده و دکمه سردست را از میان دو سوراخ قسمت بالای سرآستین عبور دهید. برخی دیگر معتقدند که میتوان این اکسسوری را به همراه کت تک یا کت اسپرت هم به کار گرفت. این مدل با نامهای cocktail یا سرآستین جیمزباندی هم شناخته میشود.