سخت است که موپ تاپ جک هارلو را دوست نداشته باشی

رایان رینولدز

مارک رایلنس

فقط مقداری ضد آراستگی A+- ریش ژولیده و برخی فرهای شلخته خیلی بیشتر از مجموع اجزای آنهاست.

جک هارلو

یک مدل موی معمولی زیبا از پادشاه حاکم لباس های معمولی خوب.

این هست نظافت خدایان، توری از بهترین و وحشی ترین مو و زیبایی افراد مشهور در این هفته.

سبیل ها برای اینکه عالی به نظر برسند، لازم نیست فوق العاده ردیف شوند و اپیلاسیون شوند.منبع