به شام ​​مرد VIP سال GQ بروید

قبل از مهمانی شب گذشته GQ Men of the Year در لس آنجلس، ویل ولش، مدیر تحریریه جهانی GQ میزبان یک شام صمیمی بود تا از ستارگان جلد مردان سال برندان فریزر و زوئه کراویتز پذیرایی کند. مانند هر مهمانی شام عالی، لیست مهمانان پرتحرکی (RZA، ناتان فیلدر، پیرس برازنان، اما چمبرلین)، یک مکان زیبا (The West Hollywood EDITION)، نوشیدنی های خوشمزه (ارائه شده توسط PATRÓN EL ALTO Tequila)، و حتی تناسب خوشمزه تر بود. (ارائه شده توسط باربری). به طور خلاصه، قبل از اینکه فریزر، کراویتز و دوستان جدید و قدیمی روی فرش قرمز به رویداد اصلی بروند، این یک پیش بازی عالی بود. به پیمایش ادامه دهید تا ببینید چه کسی بلند شده و همه چه پوشیده اند.منبع


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: