اسکار: بهترین لباس پوشیدن مردان تمام دوران

اسکار به دلیل اینکه وحشی‌ترین یا تجربی‌ترین مکان برای استایل مردانه است، شناخته نمی‌شود: اگر لباس پوشیدنی دارید، پوشیده هستید. اما تاریخ 91 ساله نمایش را اسکن کنید و بسیاری از انحرافات عمیق از نامزدها و تاریخ آنها را خواهید دید. البته تعداد خوبی از آنها بین سال‌های 1970 و 1973 اتفاق افتاد، اما دهه 80 نیز چند قهرمانی داشت و مردان دهه 2010 به سهم خود برای جالب نگه داشتن چیزها انجام می‌دهند. شما بدترین شانس هایی را که تا به حال در فرش قرمز اسکار گرفته شده دیده اید. و اکنون، در اینجا بهترین ها هستند.منبع


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها: