آزادی ۲۶ زندانی محکوم مالی و جرایم غیر عمد گلستانی

به گفته آسیابی ۸۵۰ میلیون تومان از این بدهی هم با کمک ستاد دیه و بسیج حقوقدانان تامین شد.

حیدر آسیابی گفت: این مددجویان محکومان مالی و جرایم غیر عمد هستند که به دلیل ناتوانی در پرداختی، زندانی بودند.

او گفت: امسال در مجموع ۷۷ محکوم با کمک ستاد دیه، خیران و گذشت شاکیان از زندان‌های استان آزاد شده اند.منبع

حیدر آسیابی گفت: مجموع بدهی این افراد 15 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که شاکیان با بزرگواری بخش اعظمی از طلب خود را بخشیدند.